Systea S.p.A.

Analytical Technologies

Partners in P.R. China

Micromac C on-line analyzers and WIZ probe Global Partner:

Focused Photonics Inc (http://www.fpi-inc.com).

Routine laboratory analyzers authorized distributors:

Shanghai Stargate (http://www.star-gate.com.cn)

Flowsys, Easychem 200, Easychem Plus and Easychem Jr. products, in the following provinces:

 • Shaanxi (capital Xian)
 • Shandong
 • Jiangsu
 • Shanghai (munic.)
 • Zhejiang
 • Anhui
 • Hubei
 • Hunan
 • Guizhou
 • Yunnan
 • Xizang (Tibet)
 • Fujian
 • Sichuan
 • Jiangxi
 • Heilongjian
 • Jilin
 • Liaoning

Flowsys in the following provinces:

 • Beijing (munic.)
 • Tianjin (munic.)
 • Inner Mongolia
 • Gansu
 • Ningxia
 • Qinghai
 • Xinjiang
 • Shanxi (capital Tayuan)
 • Hebei
 • Henan
 • Chongqing (munic.)
 • Guanxi
 • Guangdong
 • Hainan.

Beijing Ecotech (http://www.eco-tech.com.cn)

Easychem Plus, Easychem Plus and Easychem Jr. products, in the following provinces:

 • Beijing (munic.)
 • Tianjin (munic.)
 • Inner Mongolia
 • Gansu
 • Ningxia
 • Qinghai
 • Xinjiang
 • Shanxi (capital Tayuan)
 • Hebei
 • Henan
 • Chongqing (munic.)
 • Guanxi
 • Guangdong
 • Hainan